Ponovljeni Javni poziv za sredstva iz proračuna Grada Ogulina

Gradonačelnik Grada Ogulina donio je Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja kulture i tehničke kulture čiji tekst možete preuzeti OVDJE 

Sredstva Proračuna Grada Ogulina raspodjeljuju se temeljem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018.

Predmet – Javnog poziva je prikupljanje programa/projekata/manifestacija koji su od interesa za Grad Ogulin i koji će se financirati iz Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu.

Isto tako gradonačelnik Grada Ogulina donio je Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ostalih udruga iz područja od interesa za Grad Ogulin za 2018. godinu, čiji tekst možete preuzeti OVDJE

Sve potrebne informacije vezane uz Javni poziv nalaze se u Uputama za prijavitelje koje možete preuzeti OVDJE

Koja je natječajna dokumentacija potrebna pogledajte na stranicama Grada Ogulina

Rok za dostavu prijedloga programa/projekata/manifestacija udruga je 26. travnja 2018.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adrese elektronske pošte [email protected] i [email protected]

Facebook Comments