Dostavite zahtjeve za sufinanciranje

Povjerenstvo za obnovu objekata spomeničke baštine objavilo je  javni oglas za prikupljanje zahtjeva zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje radova na očuvanju i obnovi objekata na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline.
Ovim putem pozivaju se vlasnici (suvlasnici) objekata koji imaju svojstvo kulturnog dobra ili se nalaze na prostoru zaštićene urbanističko povijesne cjeline Grada Ogulina da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranjem do najviše 60% vrijednosti radova na očuvanju i obnovi spomenutih objekata.  Rok za dostavu zahtjeva iz točke 1. je 16.05.2018. godine
Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dodjelu sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine, Povjerenstvo i Gradonačelnik će uz kriterije utvrđene u članku 9. Odluke voditi brigu i o naplati spomeničke rente za objekt za koji se traži sufinanciranje. Povjerenstvo će nakon pregleda svih zaprimljenih zahtjeva predložiti Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine. Sadržaj javnog oglasa sa svim potrebnim informacijama možete pogledati na ovom LINKU.

Facebook Comments