Kultura ponašanja prema osobama s invaliditetom

U gradskoj knjižnici i čitaonici u sklopu projekta Podučavanje mladih socijalnim vještinama, za učenike osnovnih i srednjih škola održana je edukacija o socijalnim vještinama i kulturi ponašanja prema osobama s invaliditetom. Provoditelj projekta i inicijator poučavanja  bila je Udruga za promicanje istih mogućnosti, a prema njihovim riječima, civilizacijski razvoj pojedine zemlje mjeri se odnosom prema ranjivim skupinama građana, što su i osobe s invaliditetom.
Kultura ponašanja i poštivanje različitosti u našoj zemlji, nažalost, nisu na onoj razini koju priželjkujemo pa su upravo iz tog razloga i organizirana predavanja. Od predsjednice Udruge za promicanje istih mogućnosti, Mirjane Dobranović, koja je zajedno s našom Ogulinkom, odgojiteljicom i autoricom mnogobrojnih priručnika i knjiga, Liljanom Ivković, organizirala predavanje, saznajemo da im je želja mlade educirati i podučavati socijalnim vještinama, a ne ih samo kritizirati i naglašavati kako se ne znaju ponašati u određenim životnim situacijama. Nadamo se da će ova zanimljiva, poučna edukacija na kojoj je svaki učenik dobio na poklon Bonton za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom, mlade potaknuti na razumijevanje i bolju integraciju osoba s invaliditetom u naše društvo.

 

Facebook Comments