Rezultati izbora

Prema prvim, neslužbenim informacijama OGportala, na današnjim izborima za članove Vijeća mjesnih odbora, najviše razloga za zadovoljstvo ima SDP. Do sada su imali samo jednog predsjednika Mjesnog odbora, u Musulinskom Potoku, a sada će ih sigurno imati najmanje tri i to u Mjesnom odboru Proce, Grad Ogulin i Otok Oštarijski. U koliko ostvare suradnju sa koalicijskim partnerima u gradskom vijeću, mogli bi imati i predsjednike mjesnih odbora u Sv. Petru-Pušakrićima, dok bi nezavisni mogli imati predsjednike u mjesnom odboru Prapuće Zagrad.

HDZ je siguran pobjednik na Sv. Jakovu, te u Ribarićima, Ogulinskom Zagorju, Lomostu, Turkovićima,  Ogulinskom Hreljinu, Žegar -Podvrhu,  Trošmariji, Salopek selu i Desmericama.

DSS je osvojio Gornje i Donje Dubrave, a SDSS Jasenak i Ponikve.

Nezavisna liste su osvojile i Drežnicu i Musulinski Potok.

Detaljnije rezultate objavit ćemo kasnije, odmah po primitku.

 

Facebook Comments