Petica za transparentnost

Ogulin je dobio čistu peticu! Naime, Institut za javne financije predstavio je rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica  i to svih 576 koliko ih ima.
“Prosječna proračunska transparentnost” mjerena je brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama županija, gradova i općina.
Gradonačelnik Dalibor Domitrović pojasnio nam je kako se proračunska transparentnost boduje u 5 kategorija, a po prvi put naš grad dobio je u svim kategorijama pozitivn

Inače, gradska uprava tijekom siječnja objavila je, na svojoj web stranici, po prvi put “Proračunski vodič za građane za 2018. godinu”.
“Upravo zahvaljujući tom potezu, koji se pokazao uspješnim, osigurali smo čistu peticu za Ogulin. Na taj način ostvarujemo naum da naš rad u potpunosti bude transparentan, javan i otvoren građanima” – istaknuo je gradonačelnik Domitrović.

Prema prosjeku svih lokalnih jedinica na svome području, najtransparentnije županije su, navodi se u analizi, Primorsko-goranska, Koprivničko – križevačka i Karlovačka županija, a gradovi su prosječno najtransparentniji u Krapinsko -zagorskoj, Istarskoj i Karlovačkoj županiji. Proračunska transparentnost, inače, podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu.

Facebook Comments