Dom Nikole Tesle

Potpisivanje Ugovora o izradi projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) za ambijentalnu rekonstrukciju i dogradnju stambene građevine Rakovac 6 u Dom Nikole Tesle, u iznosu od 246.204,90 kn, s tvrtkom POP- AP d.o.o. iz Duge Rese te Ugovora usluga izrade koncepta interpretacije za Dom Nikole Tesle u Karlovcu, vrijednosti od 236.250,00 kn, s izrađivačima REAL Grupa d.o.o. iz Zagreba održat će se u ponedjeljak, 9. srpnja 2018. godine, u školskoj knjižnici Gimnazije Karlovac, Rakovac 4.

Sredstva za realizaciju ovih ugovornih obveza osigurana su putem natječaja pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

U nazočnosti gradonačelnika Grada Karlovca Damira Mandića te članova projektnog tima u ime Karlovačke županije ugovor će potpisati zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

Početak je u 9 sati, doznajemo od stručnih službi županije.

Facebook Comments