U tijeku obnova više objekata sakralne kulturne baštine

U tijeku je obnova više objekata sakralne kulturne baštine, kapelica Svih svetih na Katoličkom groblju, mrtvačnica na Židovskom groblju, te crkva sv. Margarete u Mahičnu, krov Franjevačkog samostana, a kako dodaju u gradskoj upravi, prati se i daljnje uređenje Eparhijskog dvora u karlovačkoj Zvijezdi.

Jučer je radove na uređenju kapelice Svih svetih obišla dogradonačelnica Andreja Navijalić koje uz Grad Karlovac, financijski podupire Ministarstvo kulture.

– Obnova je zahtjevna jer ipak je to kulturna baština. Moralo se paziti na puno stvari, od same pripreme gradilišta, od istražnih radova koji su izvedeni prije samih restauratorskih radova, a vezani su uz snimku postojećih stanja svih oslika koji su na zidovima i svodovima, kao i same slike Posljednjeg suda koja se nalazi na stropu kapele i koja je u principu najvredniji dio te baštine u kapeli, istaknuo je Josip Vuksan iz Vuksan slikarsko konzervatorske radionice koja izvodi radove. Dodao je kako su se oko same slike gotovo mjesec i pol dana provodile aktivnosti na traženju komparativnog materijala, dokumentacije, povijesne fotografije da se utvrdi i definira konačan izgled same slike, budući je ona oko 35 do 40 posto oštećena. Dakle, kako je naveo, prošle godine se radila sanacija te podloge i slikanog sloja, a ove godine će se ići u rekonstrukciju oslika koji nedostaje. Ova vrlo vrijedan kulturni objekt nalazi se na Katoličkom groblju Dubovac koje je 2014. godine postalo član Udruge znamenitih groblja Europe i član Rute europskih groblja.
– Ukupna sufinanciranja Ministarstva kulture na području grada Karlovca, ali ne samo za Grad nego i za druge investitore po pitanju kulturne baštine, za ovu godinu iznosila su 2,4 milijuna kuna, a velikim dijelom uključuju i Zvijezdu, naglasila je Navijalić i dodala kako je Grad Karlovac partner i na projektu rekonstrukcije zgrade KAMOD-a gdje je u tijeku izrada glavnog projekta, kazala je Navijalić.

U ovoj godini planira se početak izvođenja radova na statičkoj sanaciji zgrade u ulici J. Haulika 6 (Lončareva kuća) za što je ove godine od Ministarstva kulture dobiveno 200 tisuća kuna, a Grad će uložiti 260 tisuća kuna. Riječ je o drvenoj kući iz 18. stoljeća, a taj projekt prijavljen i na natječaj za financiranje iz EU fonda. (KAportal.hr)

Facebook Comments