Izbori za Vijeće Mjesnog odbora Sv. Petar-Puškarići, u nedjelju, 21. listopada

Nakon prihvaćanja Odluke o dodjeli javnih priznanja, na sjednici Gradskog vijeća raspravljalo se o prijedlogu Poslovnika Gradskog vijeća, na koji je Klub vijećnika HDZ-a uložio amandmane. Ni jedan od njih nije prihvaćen, pa je Poslovnik donesen u predloženom obliku.

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili ponudu trgovačkog društva Metalika za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni, te jednoglasno dali suglasnost za provedbu ulaganja u Projekt “Rekonstrukcija vatrogasnog  i društvenog doma u naselju Turkovići”, te projekt “Izgradnja dječjeg vrtića” u naselju Sv. Petar.

Nešto duža rasprava vodila se o trećim izmjenama i dopunama gradskog proračuna za ovu godinu. Izmjene su prihvaćene većinom od 10 glasova, a 6 je bilo  suzdržanih.

Potom su izmjenjene odluke o javnim potrebama u kultiri, sportu, održavanju komunalne infrastrukture, te poljoprivrede, kao i program potpora u malom i srednjem poduzetništvu.

Na sjednici je donijeta Odluka o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela, koji će od sada imati pravo  na naknadu putnih troškova  u koliko je mjesto održavanja sjednice  udaljeno više  od 5 kilometara. Visina je dvije kune neto, po kilometru. Istom odlukom službenici i namještenici grada Ogulina povremenih radnih tijela više nemaju pravo na naknadu, ako se sjednice tih tijela održavaju za vrijeme ranog vremena.

Umjesto  Sanje  Marković (HDZ),  koja je dala ostavku na članstvo u Odboru za društvene djelatnosti, imenovana je Anđelka Salopek, iz iste  stranke.

Na kraju sjednice zaključeno je da se izbori za Vijeće Mjesnog odbora Sveti Petar-Puškarići održe u nedjelju, 21. listopada 2018.

Facebook Comments