Grad Karlovac neće raditi novu strategiju turizma jer je radi Županija?! Reagira NL Naš Karlovac, smatra da Grad mora imati svoju

Nekako izvan fokusa javnosti ostala je izjava gradonačelnika Karlovca da grad Karlovac neće raditi novu strategiju razvoja turizma grada Karlovca. Razlog – izraditi će ju Karlovačka županija… pa nema potrebe… Na ovu izjavu reagirala je Nezavisna lista Naš Karlovac koja je u podužem priopćenju objasnila zašto se “ne može se složiti sa takvom odlukom gradonačelnika”.

Turizam, dodaju, smatra važnom gospodarskom aktivnosti, koja uz sve ostale gospodarske aktivnosti koje se trenutno odvijaju ili će se tek razviti na području našeg grada, pruža velike mogućnosti za naš grad i njegove građane upravo zbog multiplikativnih učinaka samog turizma.

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti…

Karlovačka županija je na svojim web stranicama objavila dokument „Analiza stanja i strategija razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine“, a za koji karlovački gradonačelnik smatra da će biti dovoljan kao podloga za razvoj turizma u gradu Karlovcu u navedenom vremenskom razdoblju.

Uvidom u navedeni dokument kojeg je izradila tvrtka Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o., smatramo da su navedeni proizvodi, inicijative, strukturiranje prostora, aktivnosti, programi konkurentnosti, vizija i misija te strateški ciljevi sa akcijskim planom samo sublimiranje prethodne Studije razvoja turizma Karlovačke županije i županijske Marketinške studije iz 1996. godine, županijskog Master plana turizma iz 2009. godine; Županijske razvojne strategije iz 2011. godine i Strategije razvoja turizma grada Karlovca 2012.-2020. na jednu novu razinu, gdje nam se sve ono što su već navodili i ti nekadašnji dokumenti pokušavaju prodati pod „veliki napredak“ i nove dosad nedostignute „turističke vrijednosti“ koje će donijeti napredak turizma u Karlovačkoj županiji, a samim time i u gradu Karlovcu.
Ta županijska strategija ne vodi brigu o dosadašnjim svim postojećim aspektima turističkog razvoja grada Karlovca koji su se u međuvremenu već proveli ili su u provedbi, ne ističe njegove posebnosti osim već ranije navedenih, niti u ključnim smjernicama razvoja, niti u akcijskom planu. Sve se aktivnosti navedene u akcijskom planu županijske strategije mogu provoditi na području Karlovačke županije i grada Karlovca, ali Nezavisna lista Naš Karlovac smatra da grad Karlovac mora izraditi zasebnu Strategiju razvoja turizma grada Karlovca, jer samo na taj način naš grad može se nositi sa izazovima modernog turizma, te maksimalno doprinositi svojim turističkim učešćem u ukupnim turističkim rezultatima na lokalnoj i državnoj razini.

Zašto sve ovo navodimo? Pa razlog je vrlo jednostavan – smatramo da turistički poduzetnici našeg grada – ugostitelji, restorateri, hotelijeri, vlasnici turističkih agencija, vlasnici OPG-a, udruge koje se bave turizmom, proizvođači turističkih suvenira te svi za turizam zainteresirani građani trebaju reći gradonačelniku Karlovca da ovaj grad zaslužuje svoju zasebnu turističku strategiju, a ne da budu samo dio županijske turističke strategije, koja ne donosi ništa novo što već davno nije i predstavljeno.

I za kraj – pozivamo turističke poduzetnike grada Karlovca i građane Karlovca, kao i sve turističke poduzetnike s područja ostalih gradova i općina Karlovačke županije, da također daju svoje mišljenje na predloženu Strategiju razvoja turizma Karlovačke županije, da ne propuste ovu priliku za poboljšanje predložene strategije na razini Karlovačke županije, jer ovakva kakva je predložena, ne donosi puno novog i dobroga turističkoj djelatnosti ukupno, a vrlo malo konkretnih aktivnosti od svega navedenog u akcijskom planu, biti će na korist turističkim poduzetnicima.

Dokument je na javnom uvidu do 30. rujna 2018. godine zajedno s obrascem za primjedbe na slijedećem linku. Nezavisna lista Naš Karlovac. (kaportal.hr)

 

Facebook Comments