Sutra sjednica Gradskog vijeća

U petak, 16. studenog 2018. godine, s početkom u 13:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina.

Za sjednicu je predložen  dnevni red od 25 točaka:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu, prijedlog izmjena obrazloženje
3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu, prijedlog izmjena prilog
4. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu, prijedlog izmjena prilog
5. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, prijedlog izmjena prilog
6. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, prijedlog izmjena prilog
7. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu, prijedlog izmjena prilog
8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, prijedlog izmjena prilog
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2018. godinu, prijedlog izmjena prilog
10. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Ogulina, prijedlog prilog
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone Ogulin, prijedlog prilog
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić„Bistrac“,
13. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin,
14. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Ogulin,
16. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica,
18. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
19. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja prema Republici Hrvatskoj,
20. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od interesa za Grad Ogulin,
21. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2017. godini,
22. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada te promet i veze,
23. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za branitelje,
24. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o izboru članova Odbora za zdravstvo,
25. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan i listopad 2018. godine.

Po običaju, OGportal će snimiti tijek točke Aktualni sat, a snimku objaviti narednog dana.

Facebook Comments