Projekt zaštite Karlovca od poplava od strateške važnosti za Hrvatsku, a platit će ga EU – od 670 milijuna kuna daje 85 posto

Projekt zaštite od poplava grada Karlovca, vrijedan 670 milijuna kuna, Vlada je danas, na sjednici u Karlovcu, jednoglasno proglasila strateškim investicijskim projektom za RH.

Obuhvatit će Karlovac, Ozalj, Barilović, Draganić i Lasinju, a u Zagrebačkoj županiji Jastrebarsko, Klinča Selo i Pisarovinu. Planirana je, po riječima ministra gospodarstva Darka Horvata, izgradnja 52 kilometra novih nasipa i rekonstrukcija 21 kilometra postojećih, a izgradit će se i pregrada na Kupi u Brodarcima, tri ustave, prokop Korana itd. Plan je 85 posto sredstava osigurati iz EU fondova, dok bi preostala financirale Hrvatske vode.

Vlada je usvojila i konačni prijedlog zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, koji treba omogućiti bržu gradnju nasipa, retencija i ostalih protupoplavnih objekata uz Kupu, čime će se od poplava zaštiti obraniti više od 20.000 stanovnika Karlovačke i Sisačko-moslavačke, te manjim dijelom, Zagrebačke županije. Po riječima ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorić, vrijedan je više od 900 milijuna kuna.

– Taj projekt mora biti apliciran do kraja 2019. godine kako bi se mogla povući sredstva iz operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” i ovaj zakon dobio je jednoglasnu potporu u Saboru, nadamo se da će isto tako dobiti i na drugom čitanju. Njime skraćujemo procedure s prosječnih 300 i nešto dana na 130 kako bi se sve akcije, prije svega vezane za izvlaštenje, mogle učiniti u minimalnim rokovima i kako bi se, u konačnici, do kraja sljedeće godine preko 7.500 zemljišnih čestica, ukupno ih je 15.000, izvlastilo i stekli uvjeti za prijavu na natječaj, kazao je ministar Ćorić i dodao da je realizacija planirana 2023., a odnosi se na izgradnju više od 100 kilometara nasipa, retencija, cjelokupnu infrastrukturu uz rijeku Kupu, kako bi se i stoljetne vode, koje smo vidjeli proteklih godina, eliminirale kao uzročnik šteta na imovini ljudi. Do tada će u obrani od poplava biti korištene privremene mjere. (kaportal.hr)

Facebook Comments