Skoro dva sata se odgovaralo i postavljalo vijećnika pitanja, a onda “zaiskrilo”

Nakon što su pročitani odgovori na pitanja vijećnika sa prošle sjednice Gradskog vijeća, današnji Aktualni sat nastavljen je nizom novih pitanja.
Zlatko Mrvoš (SDP) zanima se kako je nedonošenje proračuna na vrijeme utjecalo na status gradskih projekata i što je sa rekonstrukcijom Šenoine ulice.
“Već nedonošenjem rebalansa počeli su problemi”-odgovorio je gradonačelnik Dalibor Domitrović koji vjeruje da će se već od sutra, kad se donese proračun, krenuti s javnim nabavama i realizacijom niza projekata. Na žalost, izgubljena je bespotrebno skoro cijela godina. Rekonstrukcija Šenoine i trga kod fontane trebala bi početi uskoro, jer se čekalo na odobrenje državnih institucija.
Vijećnik Jurica Pribanić (SDP) upitao je u kojoj je fazi dovršetak zgrade Pučkog otvorenog učilišta, a detaljnije je odgovorila ravnateljica Blanka Poljak.
“Prikom primopredaje dužnosti zatekli smo stanje golih zidova, bila je dovršena tek jedna trećina objekta. Do tad je u to utrošeno više od 18 milijuna kuna, a dio sredstava morali smo vratiti u državni proračun. Projekt je doživio višestruke izmjene dokumentacije, izvođača, projektnih timova…Posebna su priča stolice za koje sad više ne možemo reći hoće li biti u redu, a garancija za njih je istekla…Krovište je sanirano čak tri puta!”-tek je dio “zanimljivosti” koje su se mogle čuti.
Ljiljana Gračanin (SDP) pitala je u kojoj je fazi retencija i poštuju li se rokovi, a u odgovoru je gradonačelnik Domitrović rekao kako je komunikacija sa Hrvatskim vodama naprasno prekinuta i kako i on sam za sve doznaje iz – medija!
Filip Šehović (SDP) ukazao je na stanje lokalnih prometnica, državnih i županijskih koje još nisu sanirane nakon zime. One u vlasništvu grada trebalo bi urediti, ali je 10. svibnja istekao dvogodišnji ugovor sa tvrtkom Rudar koja jedina kima asfaltnu bazu. Ne odazivaju se na pozive i ne izvršavaju naloge.

Momir Jakšić (SDP) osvrnuo se na akciju Zelena čistka i pohvalio ju, te  na divlje deponije i na stanje gradske kanalizacije, ali i na značajno manji smrad posljednjih dana. Razlog tome je, kazao je direktor Vodovoda i kanalizacije Bojan Prebežić, ugradnja poklopaca koji sprečavaju emisiju plinova u atmosferu, te će se to učiniti i na ostalim područjima.
Mirela Milanović (HSU) zanimala se za zbrinjavanje pasa lutalica i isticanje kućnih brojeva, a Zlata Kurelac (HDZ) željela je čuti koliko je ugovora o upravljanju zgradama raskinuto sa SKG-om.
Tomislav Lipošćak (HDZ) zatražio je specifikaciju troškova osobama izvan radnog odnosa, te kad će se nastaviti rekonstrukcija ceste Žegar 1. No, riječ je o cesti koja je županijska,a Županijske ceste će uz pomoć grada u rekonstrukciju ići sljedeće godine.
Ivica Vuković (HDZ) zanimao se za mogućnost beplatnog parkiranja za darivatelje krvi, što bi bilo vrlo humano.
Neven Vujnović (SDSS) također je ukazao na loše stanje prometnica, a Siniša Ljubojević (DSS) opet je ukazao na zapošljavanje prioadnika srpske nacionalne manjine u gradskim tvrtkama, što treba biti usklađeno sa zakonom, te za gradnju mrtvačnica u Drežnici, Jasenku i Musulinskom Potoku.

Milan Sabljak (HDZ) imao je jedno “proračunsko” pitanje o projektima i iznosima, te drugo “ekološko” vezano uz zbrinjavanje otpada i azbesta.

Kad je Marinko Herman, predsjednik Gradskog vijeća, pročitao dopis kojim je ovom tijelu uputio Klub vijećnika HDZ-a, malo je “zaiskrilo” jer su HDZ-ovci smatrali da nemaju svi jednaka prava i zatražili stanku, nakon koje je sjednica nastavljena i u tijeku je rasprava o izvršenju lanjskog proračuna.

 

Facebook Comments