Danas se održava 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Podsjećamo, danas se u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, održava 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina  s početkom u 09:00 sati .

Za sjednicu je predviđen  sljedeći dnevni red:

1. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2018. godinu
2. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ogulin
3. Aktualni sat,
4. Izvješće o radu i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. za 2018. godinu,
5. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin za 2018.godinu,
6. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin za 2018. godinu
7. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2018. godinu,
8. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2018. godinu
9. Izvješće o radu i poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2018. godinu,
10. Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2018. godinu,
11. Izvješće o radu i poslovanju Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ Ogulin za 2018.godinu,
12. Izvješće o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ogulin za 2018. godinu,
13. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin u 2018. godini,
14. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2018. godinu,
15. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2018. godinu,
16. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2018. godinu,
17. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2019. godinu
18. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
19. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2017. godini,
20. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna
22. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za svibanj 2019. godine

Facebook Comments