“Katarine” uspješno završile osposobljavanje

Pučko otvoreno učilište  Ogulin provelo je program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice za potrebe projekta „Pomoć ženama, žene pomažu“. Ovog puta program su pohađale članice Ženske udruga Katarine Josipdol, a  u sklopu Programa zapošljavanja žena Zaželi,  koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

 

Facebook Comments