Aktualno OG sada Ogulin

Za 19. srpnja sazvana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

gradsko vijeće svibanj 2019 kraj ist

Za 19. srpnja sazvana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina (petak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red

1. Aktualni sat,
2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine,
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
5. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
6. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu,
7. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. godini,
8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2018. godinu,
9 . Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2018. godinu,
10. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu,
11. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Ogulina za 2018. godinu,
12. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu,
13. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina u 2018. godini,
14. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2019. godinu,
15. Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2018. i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
16. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina,
17. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
18. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
19. Prijedlog I. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini,
20. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,
21. Prijedlog Odluke o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,
22. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina,
23. Prijedlog Odluke o utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone Ogulin,
24. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama,
25. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica,
26. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od interesa za Grad Ogulin,
27. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj 2019. godine.

Posljednje objavljeno

Okrutni maloljetnici napali beskućnika i sve snimili: ‘Bilo ih je 7, nisam mogao protiv njih’

OgPortal

Hitni sastanci u EMA-i nakon odgode isporuke cjepiva Johnson&Johnsona, oglasio se i HZJZ

OgPortal

Poziv za predaju ponuda predavača u programima obrazovanja odraslih

OgPortal

Ogulinka Milana Kalmar jedina je certificirana postpartum doula na središnjem području Hrvatske

OgPortal

Milanović se sastao s braniteljima: ‘Pitanje nestalih mora se riješiti prije ulaska Srbije u EU‘

OgPortal

Možemo! Karlovac i Nova ljevica – Loše upravljanje pandemijom u Karlovačkoj županiji

OgPortal