Karlovčanima stiže razlika skuplje komunalne naknade za prvu polovicu godine – Za utjehu, moći će je platiti do 30. studenog

Kada im ovaj mjesec, od Inkasatora stigne objedinjen račun za vodu, odvodnju, odvoz smeća… za srpanj, Karlovčanima će doći još jedan račun: za razliku komunalne naknade u prvih šest mjeseci ove godine. Od ove godine, podsjetimo, komunalna naknada je povećana u svim zonama – izuzev Zvijezde, gdje je umanjena 50 posto – prosječno 10 kuna, a kako se naplaćivala po starom obračunu, razlika za šest mjeseci stići će sada, na zasebnom računu. Karlovčani ih neće morati platiti odmah: rok je 30. studeni ove godine.

– Obveznici plaćanja komunalne naknade istu plaćaju po kvadratu stambenog, pomoćnog i garažnog prostora u vlasništvu ili na korištenju. Vrijednost boda komunalne naknade promijenjena je iz mjesečnog iznosa u godišnji iznos sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Vrijednost boda od 0,56 kn/m² mjesečno u I zoni za stambene, pomoćne i garažne prostore povećana je i sada iznosi 8,40 kn godišnje po m². Iako je došlo do povećanja vrijednosti boda naši građani i dalje su u I polugodištu plaćali komunalnu naknadu u jednakim mjesečnim obrocima za stambeni, pomoćni i garažni prostor i to putem računa Inkasatora i to u nepromijenjenim iznosima kao i prethodne godine. Tijekom I polugodišta Grad Karlovac je građanima izdao nova rješenja o komunalnoj naknadi koje je Hrvatska pošta distribuirala tijekom svibnja, lipnja i srpnja. Nakon isporuke novih rješenja o komunalnoj naknadi uslijedit će naknadni obračun razlike komunalne naknade za prvih šest mjeseci, a komunalna naknada će se po novom obračunavati u računima Inkasatora od srpnja na dalje, priopćili su iz Grada.

I dok će stanovnicima Zvijezde novi obračun donijeti nižu komunalnu naknadu – primjerice, za stan od 100m² u Zvijezdi dosad je komunalna naknada iznosila 56 kn mjesečno, sada bi iznosila 70 kn mjesečno, ali budući da je prepolovljena iznosit će 35 kn mjesečno – pa će im i računi za idućih šest mjeseci biti umanjeni da bi im se vratio preplaćeni iznos u prvoj polovici godine – ostalima će stići razlika za uplatu.

– Preostalim građanima komunalna naknada se povećava za 4 do 28 kn mjesečno ovisno o veličini stambenog, pomoćnog i garažnog prostora. Navedena povećanja vrijedila bi za I zonu, dok je povećanje za ostale zone (od II do IV zone) znatno manje i to za 30-70% u odnosu na povećanje komunalne naknade u I zoni. Naši građani će odvojeno od računa Inkasatora za srpanj dobiti zaseban račun za razliku komunalne naknade za prvih šest mjeseci ove godine. Razlika komunalne naknade za šest mjeseci može se kretati od 24 kune do najviše 170 kn i to za stambene prostore od 200 i više m² i to u I zoni. Kako ova razlika za plaćanje ne bi bila udar za naše građane u ljetnim mjesecima, rok plaćanja razlike komunalne naknade je 30.11.2019. godine, poručili su iz Grada.

Podsjetili su da su razlozi povećanja vrijednosti boda velik broja prijavljenih i odobrenih projekata sufinanciranih iz EU fondova, među kojima i Aglomeracija Karlovac – Duga Resa, ITU mehanizma itd., za koje Grad svoj udio namjerava osigurati sredstvima izvornog proračuna, kreditnim i komunalne naknade.(KAportal)

Facebook Comments