Radovi na odvodnji u Vijencu Ive Marinkovića

Prošli tjedan su započeli radovi na sanaciji sustava površinske odvodnje kod naselja Vijenac Ive Marinkovića.

U prošlosti su se građani ovog naselja učestalo žalili zbog poplava u podrumima i velikih lokava vode koje su se prilikom kiša i snijega tamo stvarale. Gradska uprava je odgađala rješavanje ovog problema kako bi se izbjeglo opetovano prekapanje istih površina.

Naime, čekao se rezultat EU natječaja IPA prekogranične suradnje na kojeg je grad Ogulin u suradnji s općinama Čelinac i Stanari iz Bosne i Hercegovine, te gradom Nikšićem iz Crne Gore, prijavio projekt vrijedan 12,2 milijuna kuna. Putem ovog projekta se, među ostalim, planira i nabavka podzemnih spremnike za miješani komunalni otpad zapremnine 5 m³ sa software-om za praćenje količine otpada.

Namjera je ove podzemne spremnike, među ostalim lokacijama, ugraditi i u naselju Ive Marinkovića, pa bi se nakon toga uredila odvodnja, popločile i asfaltirale pješačke i kolne površine, krajobrazno uredio okoliš i postavilo novo dječje igralište. Međutim, kako evaluacija projekta traje duže od planiranog (rezultati su trebali biti objavljeni u ožujku, pa su odgođeni za lipanj, pa ponovno za rujan, a još uvijek nisu objavljeni) odlučeno je da se ipak ranije krene sa sanacijom, prije kišnog razdoblja, kako bi se stanovnicima ovog naselja omogućilo normalno kretanje, a pretpostavka je da će se do idućeg ljeta znati rezultati natječaja,pa bi se tada krenulo u provedbu sveobuhvatnog uređenja okoliša naselja.

Facebook Comments