Objavljen javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Ogulina

Na Internet stranici Grada Ogulina objavljen je javni poziv za iskaz interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Ogulina.

Naime, Ministarstvo poljoprivrede 8. kolovoza dalo je suglasnost na Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina.
Stoga, Grad Ogulin ovim putem obaviještava sve fizičke i pravne osobe, zainteresirane za zakup ili kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta, da iskažu interes popunjavanjem propisanih obrazaca. Potrebni obrasci nalaze se na službenim stranicama Grada Ogulina, a možete ih podići i u prostorijama Grada Ogulina, u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Prijave se predaju u pisarnicu Grada Ogulina, na adresi B. Frankopana 11, od 7.00 do 15:00 sati,
putem pošte te na email adresu [email protected], zaključno do 31. listopada ove godine.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup donosi Gradsko vijeće, na prijedlog gradskog Povjerenstava za zakup poljoprivrednog zemljištu u vlasništvu države, uz prethodno mišljenje Karlovačke županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Više informacija o dokumentaciji, rokovima i postupku za raspisivanje javnog natječaja za
zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske možete pronaći na slijedećim poveznicama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_402.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_72_1472.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_92_1800.html

Facebook Comments