Subvencija kamata na poduzetničke kredite

Grad Ogulin uputio je javni poziv korisnicima Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu na području Grada Ogulina u 2019. godini i Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina.

Naime,  navodi se  da Grad Ogulin poziva sve korisnike Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu na području Grada Ogulina u 2019. godini, mjera 1. Olakšavanje ulaganja poduzetnicima kroz povoljne poduzetničke kredite i Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2019. godinu mjera 1. Subvencija kamata na kredite za projekte unapređenja poljoprivrede, da do 15. prosinca 2019.godine podnesu Zahtjev u gradsku upravu.

Zahtjev se podnosi kako bi mogli ostvariti subvenciju kamata na poduzetničke kredite.

Facebook Comments