Posudila je 1.500 eura od majke svoje učenice, a ova ucjenama i prijetnjama htjela iznuditi 15.000 eura

Kalvarija karlovačke učiteljice – zlostavljačica osuđena na zatvor.

Općinski sud u Karlovcu osudio je nepravomoćno 52-godišnju Karlovčanku zbog iznude na jednu godinu zatvora. Utvrđeno je da je poznanici posudila 1.500 eura, a onda od nje prijetnjama pokušala iznuditi povrat deset puta većeg iznosa – 15.000 eura. Kako bi naplatila nepostojeći dug, uzela je svojoj žrtvi osobnu iskaznicu i bankovnu karticu, prijetila je da će naručiti ubojstva nje i njene kćeri, u nekoliko navrata ju je šamarala, uzela joj ključ od stana, nazivala je na telefon govoreći da će zapaliti nju i kćer ako joj ne preda sav novac. U strahu za sebe i obitelj žrtva joj je u nekoliko navrata predala oko 5.000 eura, jer više nije imala. Žrtva iznude inače je u to vrijeme bila učiteljica kćeri od osuđene Karlovčanke.

Optužena je na sudu iskazala da se ne smatra krivom za počinjenje kaznenog djela koje joj se optužnicom stavlja na teret. Navela je da nikada nije prijetila oštećenoj niti od nje tražila da isplati kamate na posuđen iznos kako onaj od 1.500 eura, tako niti na iznos od 2.000 eura koji je posudila kasnije. Oštećenoj je posudila novac, tvrdi, jer joj je trebala pomoć oko popravnog ispita njene kćeri u školi. Financijsko stanje oštećene u trenutku posudbe bilo je loše, jer je školovala kćer, a mislila je, navodi, kako će joj dug u cijelosti vratiti usprkos svom lošem materijalnom stanju.

– Dug mi nije vratila tako da sam se morala vratiti sestri od koje sam posudila 2.000 eura, no kako sam i sama loše financijske situacije, vratila sam tek 300 eura. Ključevi stana koji su nađeni kod mene predala mi je sama oštećena kako bih počistila nered nastao iza podstanara. Kartice banaka je oštećena ostavila kod mene u autu kada sam je vozila u banku kako bi podigla kredit. Nikad joj nisam prijetila niti ju fizički napala – branila se optužena Karlovčanka.

Uzela joj bankovne kartice

Oštećena učiteljica je iskazala da optuženu poznaje kao majku jedne njene učenice, a kako je čula da optužena ima novaca, od nje je posudila iznos od 1.500 eura za školarinu svoje kćeri. O ovoj posudbi sastavila je kratku izjavu koju je optužena zadržala za sebe. Dogovor je bio da posuđeni iznos vrati bez kamata, kada bude mogla. No, ubrzo su počele prisile, optužena joj je uzela sve osobne i bankovne kartice.

Našle su se u stanu oštećene i optužena je inzistirala da proda stan prijeteći da je neće moći “štititi od Bosanaca ako to ne učini, ošamarila ju je nekoliko puta i rekla da može tražiti mjesto na Jamadolu”. Često ju je nazivala na telefon prijeteći da će zapaliti nju i kćer ako novce ne vrati. Od prijatelja je posuđivala novce da joj vrati. Sveukupno je optuženoj vratila oko 5.000 eura.

Novac je vraćala nasumično optuženoj i tome nitko nije nazočio, a pritom nije potpisivala nikakve potvrde niti je to tražila od optužene jer je bila u strahu. I prije ovog posudila je 1.000 eura, što je uredno vratila. Iskazala je da joj je optužena prišla radi upisa kćeri u srednju školu jer joj je bila izgubljena svjedodžba 7. razreda i da je optužena uočila da je nervozna i pitala je što joj je, a ona joj je odgovorila da joj treba novac radi plaćanja školarine kćeri, na što je optužena rekla da joj može pomoći i tako je došlo do pozajmice.

Hvalila se “vezama u policiji”

Sve je ispričala sinu, rekla mu je da ju je ona telefonski maltretirala, ošamarila tri puta, jednom u školi u hodniku, jednom u vozilu i više puta u stanu optužene dok je tražila novac. Optuženoj je rekla da će ju prijaviti policiji, na što joj je ova odgovorila da s inspektorima pije kavu i da joj očuh ima veze u policiji te da s time neće ništa postići, pa je ona to vjerovala.

Bliska prijateljica oštećene je iskazala da oštećenu poznaje 40 godina i da su u iznimno dobrim odnosima. Jednom je došla kod nje, sva izbezumljena, bojala se te je tražila da joj posudi 3.500 kuna kako bi vratila dug optuženoj. Rekla je da će se ubiti i baciti u Koranu jer joj naplaćuje visoke kamate, pa joj je savjetovala da je prijavi policiji, što ona nije htjela učiniti zbog straha za djecu. Novac joj je dala, a oštećena ga je vratila kroz par mjeseci. Tom prilikom joj je rekla da dug još nije vratila i da joj je još dužna 1.500 eura. Oštećena joj je rekla da joj je optužena prijetila s nekim ljudima iz Bosne, ali nije joj spominjala da bi ju fizički napadala.

Presuda Općinskog suda

– Sud je utvrdio da je optužena posudila oštećenoj iznos od 1.500 eura, bez ugovorenog roka vraćanja, a nakon što je na njeno traženje oštećena vratila dug, od nje je tražila daljnje plaćanje što je oštećena i činila posuđujući novce odtri osobe u strahu za vlastiti život i život svoje djece. Optužena je pritom prijeteći joj (da je “neće moći zaštiti od Bosanaca ako ne proda stan, da će zapaliti nju i kćer ako novce ne vrati, da joj se dijete neće vratiti s faksa”), nazivajući ju na telefon, odlazeći na njeno radno mjesto, oštećenu u tolikoj mjeri “oslabila” držeći je pod psihičkom prisilom i u strahu za vlastiti život i život djece. Ovo ponašanje optužene zasigurno je ozbiljna prijetnja podobna da prisili nekoga da nešto učini, a što je rezultiralo time da je oštećena isplatila optuženoj do trenutka prijavljivanja policiji 5.000 eura. Jedini isključivi cilj optužene bilo je pribavljanje protupravne imovinske koristi pri čemu je ona svojim ponašanjem svjesno, postupajući s izravnom namjerom, prisilila oštećenu da joj isplati naprijed navedeni iznos. Na taj način optužena je svojim postupanjem ostvarila subjektivni i objektivni element kaznenog djela iznude, a njena ubrojivost nije ničim dovedena u pitanje – obrazložio je karlovački sud svoju odluku te naložio da osuđena žrtvi vrati iznos kojim je preplatila dug od 1.500 eura. (kaportal.hr)

Facebook Comments