Grad Ogulin izdvojio 540.000,00 kn za potpore poduzetnicima u ovoj godini

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini.

“Tijekom ove godine Grad Ogulin je tako za potpore poduzetnicima osigurao ukupno 540.000,00 kuna. Ta sredstva namjenjena su za potpore kamata na poduzetničke kredite, potpore za projekte poduzetništva žena, za projekte mladih poduzetnika, za projekte poduzetnika početnika te za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja. Financijski će se podupirati i troškovi polaganja stručnih i majstorskih ispita, sudjelovanja na sajmovima i prezentacije projekata kao i obrazovanje i osposobljavanje poduzetnika s područja grada Ogulina”-rekao nam je gradonačelnik Dalibor Domitrović.

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se na propisanom obrascu Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje tijekom cijele godine, najkasnije do 15. prosinca 2020. godine. Uz prijavu podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju. Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispijeća, a odobravaju se do navedenog roka odnosno do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Ogulina za tekuću godinu.

Po potrebi Povjerenstvo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju i obrazloženja o čemu će izvijestiti tražitelja potpore.
Korisnici potpore dužni su dostaviti u Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje izvješće kojima dokazuju namjensko korištenje potpore.
Korisnicima potpore može se u jednoj kalendarskoj godini dodijeliti samo jedna potpora.

Tekst ovog javnog poziva u kojem se nalaze detaljna obrazloženja kao i popis potrebne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Facebook Comments