Poljoprivrednicima ove godine 360 tisuća proračunskih kuna

Grad Ogulin je u gradskom proračunu za ovu godinu osigurao 360.000,00 kuna za sustav potpora u poljoprivredi.

Tako je nedavno na web stranici Grada Ogulina objavljen i javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti, sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2020. godinu.

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Ogulina, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine mjere.

Grad Ogulin će u 2020-toj dodjeljivati potpore koje su podijeljene u 2 dijela.
Prvi dio obuhvaća:
1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom
2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
3. Početne potpore za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava.
Drugim dijelom su obuhvaćene:
1. Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda,
2. Potpore za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima,
3. Potpora za marketinške aktivnosti,
4. Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove.

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se na propisanom obrascu Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje tijekom cijele godine, najkasnije do 15. prosinca 2020. godine. Korisnici subvencija uz obrazac dužni su priložiti i potrebnu dokumentaciju, a što vam je sve potrebno možete pronaći u tekstu javnog poziva koji se nalazi na web stranici Grada Ogulina.

Facebook Comments