Poziv udrugama: do 28.2.2020. pravdanje sredstava

Stručna služba Grada Ogulina uputila je javni poziv udrugama koje su u 2019. godini ostvarile pravo na financijsku potporu Grada Ogulina, a na temelju objavljenih Javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba te temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju provedbe projekta/programa udruga iz sredstava Proračuna Grada Ogulina za 2019. da dostave Gradu, kao davatelju financijskih sredstava, opisni i financijski izvještaj provedbe programa/projekta u 2019. godini.

Izvještaji se dostavljaju na propisanim obrascima koji su bili sastavni dio natječajne dokumentacije. Izvještajne obrasce je potrebno dostaviti najkasnije do 28. veljače 2020. godine, a oni se nalaze na web stranici Grada Ogulina.

Također, pozivaju sve ostale udruge i neprofitne organizacije koje su u 2019. godini ostvarile pravo na proračunska sredstva Grada temeljem sklopljenih ugovora, sporazuma ili drugih dokumenata, da do 28. veljače 2020. godine, gradu Ogulinu dostave ispunjen obrazac o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT), a temeljem članka 15. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN broj 31/15 i 67/17).
Obrazac o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva financija i dostupan je na stranici Grada Ogulina.

Više detalja o ovom javnom pozivu možete pronaći ovdje.

Facebook Comments