Gotovo nevjerojatno – Ogulin u prva 3. mjeseca bilježi odlične turističke rezultate

Unatoč cijeloj ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, iz Turističke zajednice grada Ogulina stiže nam gotovo nevjerovatna vijest. Naime, od 1. siječnja do 30. ožujka na našem području došlo je do porasta broja noćenja, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, i to za čak 52%. Ipak, u istom razdoblju pao je broj dolazaka gostiju za 8%.

Statistički podaci ukazuju na porast noćenja stranih turista za cca 8%, a noćenja domaćih gostiju su u porastu za 66%. Velika odstupanja posljedica su promjene strukture gostiju. Raste udio domaćih gostiju, a povećanje prosječnog boravka gosta u destinaciji je 57%.  Sada je za cijelo područje grada Ogulina prosječno trajanje boravka gosta 3,35 dana.

Najviše utjecaja na produljenje trajanja boravka gosta ima smještaj radnika na području grada Ogulina. Iako su strani turisti u porastu, napominjemo da su mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite, a s ciljem spriječavanja širenja koronavirusa u Hrvatskoj progresivno uvedene tek u ožujku te će tek budući podaci pokazati pravi utjecaj na promet turista.

Inače, nacionalnim mjerama za spriječavanje širenja koronavirusa nije zabranjeno obavljanje ugostiteljske usluge pružanja smještaja, te tu djelatnost i dalje nesmetano mogu raditi svi koji su za to i registrirani, sukladno posebnim propisima. Bez obzira na izuzetne statističke pokazatelje za prva tri mjeseca 2020., izuzmemo li samo ožujak, udio stranih turista je pao sa 30% na 24%, a porast noćenja je smanjen na 27% što znači da će nam ključni mjeseci turističke sezone ili potrošiti zalihe dobro započete godine ili će, nakon normalizacije stuacije u svijetu i Hrvatskoj, turizam uzeti zamašnjak i nadoknaditi sve zaostatke.

Iz Turističke zajednice grada Ogulina podsjećaju svoje stranke, ovaj put posebno paušaliste na aktualnosti:

POREZNA UPRAVA RH_ODGODA PLAĆANJA PAUŠALA POREZA
https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx

Rok 31.03.2020. Na stranicama Porezne uprave Republike Hrvatske možete pronaći informacije i upute o podnošenju Zahtjeva za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti. Zahtjev možete pronaći na priloženom linku a, prema uputama PU, Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza može podnijeti poduzetnik iz članka 44. stavka 1. OPZ-a, tj. svaki poduzetnik, pravna osoba ili fizička osoba. Pod fizičkom osobom podrazumijevamo obrtnike (bez obzira utvrđuje li dohodak na temelju poslovnih knjiga ili je obrtnik paušalista), fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, poljoprivrednik, iznajmljivač – paušalista i ostali poduzetnici koji učine vjerojatnim da nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze.
Podnositelj zahtjeva, na dan podnošenja zahtjeva ne smije imati dospjelog neplaćenog poreznog duga, odnosno smatrat će se da nema dospjelog neplaćenog poreznog duga ako je na dan podnošenja zahtjeva iznos dospjelog neplaćenog poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka sukladno članku 170. stavku 3. OPZ-a.

TURISTIČKA PRISTOJBA – PRAVILNIK O ODGODI ILI OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_36_764.html?fbclid=IwAR1yZtw-oUjpid-dfgfHvPxNx7SyD_0UD8RxzHOhy7G_gZJV_FC4c33hSCM

Zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti za 2020. godinu.
Za pomoćne krevete plaćanje godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. godinu oslobađa se u cijelosti.

E VISITOR_VLASNICI VIKEND KUĆA I STANOVNICI GRADA: https://mint.gov.hr/vijesti/upute-za-vlasnike-kuca-za-odmor-i-stanovnike-opcina-i-gradova-u-vezi-prijave-gostiju-u-evisitor-sustav/21033?fbclid=IwAR0-9xdUJRSxEIljAkSoGuJogDeD0A8nF8-6J3-yGZz7g-oZaizXXfbRF2c

Zbog izvanredne situacije u vezi koronavirusa, registracija u eVisitor sustav je prilagođena za sljedeće kategorije obveznika: novi korisnici kuća za odmor i stanovnici općina/gradova koji primaju goste. Iznimno, do normalizacije situacije, nije potrebno osobno dolaziti u ured turističke zajednice za potrebe registracije u eVisitor sustav.

Više informacija možete dobiti u TZ grada Ogulina slanjem upita na e-mail adresu [email protected], kao i pozivom na broj 099/703-8116.

Facebook Comments