Oprema za reciklažno dvorište

Grad Ogulin, na čelu sa gradonačelnikom Daliborom Domitrovićem, u proteklom je razdoblju  pripremio za provedbu brojne projekte financirane sredstvima EU kojima će se umanjiti negativne posljedice pandemije koronavirusa za naše gospodarstvo.

Jedan od tih projekata je i izgradnja reciklažnog dvorišta koji je u svojoj završnoj fazi, te je danas stigao dio opreme koji čine dva kontejnera za osoblje. Tijekom sutrašnjeg dana stići će i treći kontejner s kojim dolazi i kamion opreme koja će se instalirati na prostoru budućeg reciklažnog dvorišta. Također dolazi i tim tvrtke Tehnix d.o.o. koji će povezati instalacije za kontejnere te ih staviti u funkciju.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje reciklažnog dvorišta iznosi 2,4 milijuna kuna s PDV-om, od čega je 70% sufinancirano iz EU fondova, a 30% iz proračuna Grada Ogulina.

Facebook Comments