Sutra će se održati 11. sjednica Gradskog vijeća

Sjednica će se održati video konferencijom, a na temelju članka 71. i 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina, a sukladno uputi Ministarstva uprave od 13. ožujka 2020. godine da se u ovim okolnostima oko širenja zaraze koronavirusa COVID-19, sjednice predstavničkih tijela održavaju na daljinu, a radi donošenja hitnih i neodgodivih odluka.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
  2. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupa poslovnog prostora te ostalih naknada za korištenje površina javnih namjena i ostalog zemljišta u vlasništvu Grada Ogulina,
  3. Prijedlog Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente,
  4. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin od roditelja – korisnika usluga,
  6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin,
  7. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Ogulina i Općina Plaški, Saborsko, Josipdol i Tounj i Sporazuma o uređivanju međusobnih odnosa u izdavanju propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta i stalnog boravka kao mjere za sprječavanje širenja koronavirusa ( COVID-19)

Glasovanje za točke dnevnog reda obavit će se putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte predsjednika Gradskog vijeća [email protected] najkasnije do 13:00 sati. Vijećnici će se izjašnjavati o prijedlogu Odluka „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.
Vijećnici koji nisu u mogućnosti poslati svoj glas putem elektroničke pošte bit će telefonski pozvani da svoj glas daju putem telefonskog poziva predsjedniku Gradskog vijeća. Glasovanje putem telefonskog poziva bit će snimano.
Nakon isteka roka za izjašnjavanje, svi vijećnici će se obavijestiti e-mailom o rezultatu glasovanja odnosno da li je Prijedlog usvojen.

Facebook Comments