Čišćenje Đulinog ponora

Gradonačelnik Dalibor Domitrović u pratnji svojih suradnika obišao je Izviđački park u središtu Ogulina. Da vas podsjetimo, u ogulinskom Parku izviđača, u sklopu provedbe projekta Susret s rijekom, traje izgradnja interpretacijskog centra na otvorenom, Đulin vrt. Vrijednost radova iznosi 1,3 milijuna kuna, a njima je obuhvaćena zamjena postojeće ograde, uređenje šetnice, postavljanje dviju sjenica i labirinta, izgradnja amfiteatra, te opremanje parka multimedijalnim interpretativno-edukativnim sadržajima. Nositelj projekta Susret s rijekom je Karlovačka županija, a partneri zaduženi za operativnu provedbu su gradovi Karlovac, Ozalj, Ogulin, turističke zajednice gradova Ogulina i Ozlja te Javna ustanova Razvojna agencija

Prilikom obilaska radova gradonačelnik se susreo se i sa  članovima  Hrvatske gorske službe spašavanja i djelatnicima  Hrvatskih voda, koji rade na čišćenju Đulinog ponora i dijela oko vidikovca.

Facebook Comments