Zbog radova, nova regulacija prometa u Ogulinu

Kao što smo već pisali, Trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin odlučilo je, nakon popuštanja mjera u Hrvatskoj, krenuti sa planiranim izvođenjem radova na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada Ogulina.

radovi svi

Prva faza izvođenja radova započela je na lokaciji Lomošćanske i Frankopanske ulice (kružni tok Sv.Rok, raskrižje Lidl, raskrižje kod Hačka i kod Cesarovca) i odvijat će se u vremenu od 7 -17,00 sati. Stoga se mole potrošači vodnih usluga navedenih lokacija za razumijevanje, ukoliko bi dolazilo do povremene obustave isporuke pitke vode.

Također se mole građani za razumijevanje radi regulacije prometa. Tako mještani sa Škrila ne mogu do svojih kuća automobilima, pa moraju ići okolo. Jedna je mogućnost kroz Proce i kroz “Kal”, druga preko nekadašnjeg Ventilatora, a treća od bivšeg Sintala prema Galgama.

Donosimo vam cijeli plan privremene regulacije prometa:

Križanje ceste D42 i L34101 – (kod Svetog Roka)

Radi se o križanju u kojem se spajaju ulice Bolnička i Sveti Rok (cesta D42), te Lomošćanska ulica (cesta L34101) .
Zona izvođenja radova obuhvaća cestu D42, u poprečnom profilu zahvat obuhvaća nogostup i 1 vozni trak (u smjeru centra Ogulina).
Privremenom regulacijom promet će se odvijati naizmjenično 1 voznom trakom.
Promet je reguliran semaforima.
Vozila iz smjera Bolničke (D42) odnosno Lomošćanske (L34101) imati će zasebne (odvojene) vremenske intervale ulaska u 1 voznu traku, dok će iz smjera Josipdola (Ul. Sv. Rok) biti  1 vremenski interval.
Pošto se radovi izvode na nogostupu, taj dio biti će zatvoren za promet pješaka. Vertikalnim prometnim znakovima
privremene regulacije, pješaci se preusmjeravaju i upućuju na postojeće pješačke prijelaze (zebre).

sveti rok

 

Križanje ceste L34101 (Lomošćanska) – Škrile I (kod Lidla)

Zona izvođenja radova obuhvaća desnu stranu predmetnog križanja (gledano prema centru), a u poprečnom profilu zahvat obuhvaća nogostup i 1 vozni trak (u smjeru centra Ogulina).
Privremenom regulacijom promet će se odvijati naizmjenično 1 voznom trakom.
Promet je reguliran prometnim svjetlima (semafor).
Ulaz i izlaz vozila u ulicu Škrile I, za vrijeme trajanja radova odnosno privremene regulacije neće biti moguć, već će se odvijati obilaznim pravcima.
Zonom radova obuhvaćen je i nogostup, te će na tom dijelu biti zatvoren za promet pješaka. Propisanom vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom uspostaviti će se 2 privremena pješačka prijelaze  preko kolnika ceste.

Lidl

 

Križanje ceste L34101 (B. Frankopana) – P. Preradovića (kod Hačka)

Zona izvođenja radova obuhvaća lijevu stranu predmetnog križanja (gledano prema centru). U poprečnom profilu zahvat obuhvaća nogostup i 1 vozni trak (u smjeru Josipdola).
Privremenom regulacijom promet će se odvijati naizmjenično 1 voznom trakom.
Promet je reguliran prometnim svjetlima (semafor – iz 3 smjera).
Vozila iz smjera centra Ogulina, odnosno Preradovićeve (gradska ulica) imati će zasebne (odvojene) vremenske intervale ulaska u 1 voznu traku, dok iz smjera Josipdola (Lomošćanska) biti će 1 vremenski interval.
Ulaz i izlaz vozila u ulicu Struga, za vrijeme trajanja radova odnosno privremene regulacije neće biti moguć, već će se
odvijati obilaznim pravcima.
Zonom radova obuhvaćen je i nogostup, te će na tom dijelu biti zatvoren za promet pješaka. Propisanom vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom uspostaviti će se 1 privremeni pješački prijelaz. Postojeći prijelaz u smjeru centra se zadržava.

hačko

 

Križanje ceste L34101 (B. Frankopana) – J.J. Strossmayera (kod Cesarovaca)

Zona izvođenja radova obuhvaća desnu stranu predmetnog križanja (gledano prema centru, odnosno Vrbovskom), a u poprečnom profilu zahvat obuhvaća vozni trak (u smjeru centra Ogulina).
Privremenom regulacijom promet će se odvijati naizmjenično 1 voznom trakom.
Promet je reguliran prometni svjetlima (semafor).
Ulaz i izlaz vozila u ulicu J.J. Strossmayera, za vrijeme trajanja radova odnosno privremene regulacije neće biti moguć, već će se odvijati obilaznim pravcem (ul. bana I. Mažuranića).
Nogostup uz zonu radova nije obuhvaćen jer je odmaknut od zone radova kolnikom ili zelenom površinom.

Cesarovac

 

Križanje ceste D42 i Ž3218 – privremeni pravci (kružni  tok kod Jazzbine)

Za potrebe izvođenja predmetnih radova biti će zatvorena desna strana (polovica) kružnog toka (gledano u smjeru rasta stacionaža). Promet će se naizmjenično odvijati lijevom stranom kružnog toka. Ulaz u kružni tok iz Šetališta Krlenac, kao i izlaz i ulaz iz Ulice Sv. Jakov biti će zatvoreni. Do tih ulica promet će se odvijati obilaznim pravcima.
Za vrijeme izvođenja radova na predmetnom križanju biti će zatvorene dio ulica Sv. Jakov (cesta Ž3218) i Šetalište Krlenac.
Za prilaz do ulice Sv Jakov koristiti će se ulica D. Cesarića (gradska ulica), koja je desni priključak na Bolničku ulicu (D42) u stac. 23+395.
Do Šetališta Krlenac obilazni pravac je Bolnička ulica, ulica D. Cesarića, ul. Sv Jakov, te ulica Krlenac i obratno.

Kriužni tok Sv Jakov Bolnička

Radovi će trajati predvidivo 15 radnih dana (3 tjedna).
U tom vremenu radovi bi se izvodili za svaku točku zasebno, te bi se prema tom planu premještala i privremena regulacija prometa.

Radovi se,dakle,  izvode u vremenu od: 7,00 – 17,00 h, a odvijanje prometa prema privremenoj regulaciji funkcionirat će za svaku dionicu od 0 – 24 h.

Facebook Comments