Brošura Ogulin donosi niz ogulinskih znamenitosti

U sklopu projekta OG glas MUK, odnosno Glas mladih Ogulina u umjetnosti i kulturi, izrađena je brošura Ogulin. Kroz kratke tekstove uz fotografije i ilustracije obrađene su poznate ogulinske znamenitosti, lokacije, motivi, osobe, kulinarska i kulturna obilježja: Klek, Jezero Sabljaci, Šmitovo jezero, Đulin ponor, Frankopanski kaštel, Ivanina kuća bajke, Kralj Tomislav, Vrelo Cesarovac, Molinarijev most, Ivana Brlić-Mažuranić, Ilma de Murska, Mira Vučetić, Ogulinsko zelje/kupus, Masnica i Narodne nošnje. Autori tekstova su Marija Salopek Mirosavljević i sudionici EP5 OG3K Ogulinsko kulturno-kreativni kutak.

On line brošuru možete prelistati putem https://issuu.com/ogulin7/docs/brosura_ogulin

Projekt OG Glas MUK – Glas mladih Ogulina u umjetnosti i kulturi je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i ista se ne može koristiti u komercijalne svrhe. (POU Ogulin)

Facebook Comments