Za obnovu Planinarskog doma na Kleku – 333 tisuće kuna

Uređenje i rekonstrukcija groblja, društvenih domova te pješačkih staza, projekti su koje je financijski podržao LAG Frankopan za jedinice lokalne samouprave u svom sastavu.

Upravni odbor LAG-a „Frankopan“ donio je Odluke o odabiru projekata pristiglih na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Frankopan“ za razdoblje 2014.-2020.

LAG Frankopan je za ovaj tip operacije stavio na raspolaganje 3.434.235,81 kuna, a na njega su se prijavile sve jedinice lokalne samouprave u sastavu LAG Frankopan, ukupno njih deset.
Među pristiglim projektnim prijedlozima bilo je šest prijedloga za obnovu i rekonstrukciju groblja, za što je općini Cetingrad odobreno 372 tisuće kuna, Saborskom 214 tisuća kuna, Bosiljevu 372 tisuća kuna, Generalskom Stolu 336 tisuća kuna te općini Josipdol 370 tisuća kuna.

Zatim, među odobrenim prijedlozima su i oni za obnovu društvenog doma, i to u Općini Tounj u iznosu od 299 tisuća kuna i gradu Slunju 370 tisuća kuna, jedan za obnovu Planinarskog doma u gradu Ogulinu, na Kleku,  vrijednosti 333 tisuća kuna, te izgradnja pješačke staze u Otočcu uz rijeku Gacku vrijednosti 370 tisuća kuna. Maksimalan iznos potpore po projektu iznosio je 371.975 kuna, a ukupna vrijednosti odobrenih projekata je preko tri milijuna kuna.

Iz LAG Frankopan dodaju kako će za odabrane projekte podnijeti Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za izdavanje Odluke o dodjeli sredstava, nakon čega će jedinice lokalne samouprave krenuti u realizaciju projekata.

Facebook Comments