Smanjenje prihoda neće znatno utjecati na rad Vijeća srpske nacionalne manjine grada Ogulina

U srijedu je, nakon stanke uzrokovane pandemijom, održana sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine grada Ogulina. Sjednicom je, uz dnevni red od uz 6 točaka, predsjedao predsjednik Ranko Višnić .
Na sjednici je jednoglasno usvojen izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2019. iako je sadašnji saziv preuzeo Vijeće tek polovicom godine, te je dio odgovornosti na prošlom sazivu Vijeća. Jednoglasno je usvojen rebalans proračuna za 2020. godinu, zbog smanjenih prihoda Grada Ogulina uzrokovanih Covid 19 virusom i donacije Srpskog narodnog vijeća za nabavku informatičke opreme za potrebe rada Vijeća. Suradnja sa Gradom Ogulinom je vrlo dobra, te smanjenje prihoda zbog situacije za pandemijom neće znatno utjecati na rad Vijeća. Predsjednik Višnić predstavio je plan rada u narednom razdoblju, koji uključuje organizacije proslave Krsne slave Vijeća za Vidovdan. I ove godine će u suradnji sa mjesnim odborom Jasenak, sukladno uputama vezanim za Covid 19, biti organizirana tradicionalna proslava Vidovdana u Jasenku u nedjelju 28.6.2020. u poslijepodnevnim satima, a o točnom programu će građani Ogulina biti pravovremeno informirani.
Vijećnici su upoznati o otvaranju prostorija Vijeća na adresi Bernardina Frankopana 13 za građane i to ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 08 do 13 sati, kada će građani moći pročitati novine, zatražiti pomoć administratora, informacije i slično. U slijedećem periodu Vijeće će organizirati i druge aktivnosti kako bi rad Vijeća bio još dostupniji građanima Ogulina i okolice.

Facebook Comments