Gradska uprava sljedeću godinu planira uvesti e-račune

Ukoliko želite da vam računi za komunalnu naknadu i za naknadu za uređenje voda stižu elektroničkim putem, sljedeća vijest je za vas. Kako doznajemo, Grad Ogulin će omogućiti svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama zaprimanje, odnosno slanje, računa/uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem elektroničke pošte i to za sve račune/uplatnice koji će se izdavati nakon siječnja 2021. godine.

Ukoliko želite da vam račune/uplatnice za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda budu dostavljeni elektroničkom poštom, tj. e-mailom, iz gradske uprave mole da popunite obrazac, koji se nalazi na službenoj web stranici Grada Ogulina (https://www.ogulin.hr/wp-content/uploads/2020/06/Privola-za-dostavu-racuna-e-postom.pdf ), sa potrebnim podacima.

Ovjereni (potpisani) obrazac dostavite na adresu e-pošte: [email protected] ili poštom na adresu Grad Ogulin, B. Frankopana 11, 47300 OGULIN.
Račun/uplatnica koji će biti dostavljen e-poštom u PDF formatu, bit će istovjetan tiskanom računu/uplatnici koje sada primate putem pošte.

Facebook Comments