Aktualno OG sada Ogulin

Predstavljen projekt “Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim teškoćama”

psihosocijaln pomoć ist

Udruga Ludruga u partnerstvu s ogulinskom Udrugom Gita, organizirala je predstavljanje projekta “Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim teškoćama”, koje je održano danas u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin.

Cilj projekta je socijalno uključiti, osnažiti, te povećati kvalitetu života osoba sa psihosocijalnim teškoćama i članova njihovih obitelji.Razvijanjem peer podrške u zajednici širi se mreža izvaninstitucionalnih usluga u lokalnim zajednicama i na taj način doprinos stvaranju preduvjeta za proces deinstitucionalizacije u RH.
Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., po pozivu: „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“. Ukupni proračun projekta iznosi 1.497.924,11 kuna i u cijelosti je financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Nositelj projekta je udruga Luduga iz Zagreba, a partneri na projektu su: Udruga za psihosocijanu pomoć Susret iz Zagreba, Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja Vrapčići iz Slavonskog Broda, Stiching koalicija za rad sa psihotraumom i mir iz Vukovara, Udruga za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja u zajednici Gita iz Ogulina, Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života Lukjernica iz Dubrovnika, Centar za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti iz Osijeka i suradnici iz Splita.
Nakon kratkog predstavljanja nositelja projekta i svih partnera, proveli su nazočne kroz projektne aktivnosti koje će se provoditi u 7 županija tijekom 18 mjeseci.

Uime domaćina nazočne su pozdravile Ines Galetić Žagar i Valentina Crnjaković Vuković iz Udruge Gita, te ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ogulin Dragana Vukelja. Dogovoreno je da će se radionica za grupu korisnika , odnosne grupu podrške koju čine osobe sa iskustvom psihosocijalne teškoće, krenuti za oko za mjesec dana. Za sva dodatna pitanja i prijave za grupe podrške zainteresirani se mogu  javiti na  broj 0997897855, ili na mail [email protected].