Općini Plaški 15 tisuća eura za kvalitetni internet

Prema riječima zamjenika načelnika općine Plaški Ivana Šege, Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija, potpisala je s Općinom Plaški Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za program WiFi4EU. Time je Općina Plaški  na EU natječaju ostvarila pravo na vaučer od 15.000 eura, namijenjen pokrivanju troškova ugradnje i instaliranja pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života europskih gradova i općina.

Ovom inicijativom  nastoji se osigurati visoko kvalitetni internet za građane i posjetitelje na javnim mjestima i tako omogućiti besplatan internet u središtu javnog život svakog grada i sela u Europskoj uniji. Ovime  je Općina Plaški postala 22. jedinica lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji koja je na EU natječaju ostvarila pravo na vaučer, a prema riječima Ivana Šege pokrivenost će biti u svim javnim ustanovama i objektima na području općine. Rok za dovršetak radova je godinu dana. No, oni će to pokušati dovršiti što prije, čime će se ostvariti i turistička promidžba, a koristi će imati i mještani i njihovi gosti.

Facebook Comments