Tri intervencije

U protekla 24 sata ŽVOC Karlovac evidentirao je tri intervencije. Radi se dva o požara na otvorenom prostoru koje su gasili vatrogasaci DVD-a Slunj i DVD-a Vojnić. JVP grada Karlovca
bilježi intervenciju otvaranja stana.

Facebook Comments