24 godine u službi građana

Javna vatrogasna postrojba Ogulin danas slavi 24. rođendan.

Osnovana je kao Vatrogasna postaja Ogulin 2.9.1996. i bila je ispostava Vatrogasne postrojbe Karlovac, u nadležnosti MUP-a, odnosno  PU Karlovačke.
2000. godine Javna vatrogasna postrojba grada Ogulin ponovno je osnovana temeljem Zakona o vatrogastvu i u skladu s odredbama Zakona o ustanovama. Osnivač JVP grada Ogulina je bilo gradsko Poglavarstvo grada Ogulina i kao takva je javna ustanova jedinice lokalne samouprave, koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na području grada Ogulin i po potrebi širom Lijepe naše.

Pripadnicima Javne vatrogasne postrojbe Ogulin čestitamo rođendan i želimo im uspješan rad.

Facebook Comments