“Crveno igralište” i zgrada “Miki” ujedinili vijećnike

Sjednici Gradskog vijeća danas nazoči 13 od 17 vijećnika, koji su na početku prihvatili prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU-1, te  prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina.

Ovim izmjenama Urbanističkog plana Crveno igralište  prenamijenjeno je iz sportsko rekreacijskih u javnu i društvenu namjenu. Time će se omogućiti njegova obnova, za koju  Grad Ogulin ima idejno rješenje. Druge izmjene vezane su uz zgradu “Miki” gdje će se graditi Centar za djecu s poteškoćama u razvoju, uz popratne sadržaje. Za to je osigurano više od 10 milijuna kuna, a prijavitelj na natječaj bilo je Gradsko društvo Crvenog križa, uz partnerstvo grada Ogulina. Prijedlozi su prihvaćen jednoglasno.

“Ovo je jedan od važnih koraka u realizaciji projekata. Puno truda je uloženo u dokumentaciju i zahvaljujem svima koji su izmjene podržali”- istaknuo  je gradonačelnik Dalibor Domitrović.

 

 

 

Facebook Comments