Šest vatrogasnih intervencija

Tijekom vikenda ŽVOC Karlovac evidentirao je šest intervencija. Vatrogasci DVD-a Tounj gasili su požar na otvorenom prostoru, a zajedno s vatrogascima JVP Ogulin i DVD-a Oštarije požar voćnjaka. JVP Ogulin bilježi i vatrodojavu bez potrebe za intervencijom, a DVD Oštarije tehničku intervenciju u objektu.

Vatrogasci JVP grada Karlovca su sanirali prometnicu i otvorili stan.

Facebook Comments