“Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Sutra će u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin, s početkom u 13 sati, biti upriličeno javno predavanje na temu „Iskustva i izazovi u radu sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji“. Predavanje organizira Ženska grupa Karlovac „Korak“, u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Ogulin i Udrugom žena Ogulin.

Cilj ovog javnog predavanja je predstaviti program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”, uključujući vrste podrške i način pružanja podrške žrtvama i svjedocima, te dati presjek dosadašnjeg iskustva u radu, ali i izložiti izazove s kojima se ova udruga susreće u svom radu. Izlaganje će održati predstavnice ŽGK “Korak” iz Karlovca i udruge DELFIN iz Pakraca Sandra Turkanović, Mirjana Bilopavlović i Mirsada Popović Damjanović.

Ovo javno predavanje prvenstveno je namijenjeno predstavnicima nadležnih tijela i institucija koje djeluju na području zaštite žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja te predstavnicima udruga koje zanima ova tematika. Jedan od ciljeva ovog javnog predavanja je u tom smislu i uspostavljanje još bolje suradnje između nadležnih tijela, institucija i udruga.

Inače, javno predavanje je dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, a provode ga brojne udruge civilnog društva iz raznih dijelova Hrvatske. Svrha ovog programa je omogućiti pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, a među njima je i naša Karlovačka županija.

Facebook Comments