Današnji nalazi negativni, inspekcija u Ogulinu

U posljednja 24 sata, od ukupno pristiglih 48 nalaza, 33 iz Karlovca i  15 iz  Ogulina, nije pristigao niti jedan pozitivan nalaz na COVID-19 za područje Karlovačke županije.
Ukupno je do sada oboljelo 267 osoba.
U samoizolaciji se nalazi 475 osoba i nije bilo kršenja.
Inspekcija SCZ KARLOVAC provela je nadzore 19.09.2020. i to noćnih klubova na području Ogulina, ukupno 8. Izrečeno je 6 usmenih upozorenja. Okupljanja više od 100 ljudi utvrđena su u Josipdolu. Utvrđena je  jedna nepravilnost i izrečeno je usmeno upozorenje.

Facebook Comments