Rasprava o Poduzetničkoj zoni – Mladen Stipetić održao “lekciju” Milanu Sabljaku o osnovama ekonomije

Izvješće o poslovanju Poduzetničke zone Ogulin i njeno “gašenje” izazvalo je dosta rasprave na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.

Izvješće je podnio Mladen Stipetić, rekavši da će 2019. godina ostati  zapamćena kao dosta turbulentna godina kako u gradu Ogulinu, tako i u aktivnostima i poslovanju Poduzetničke zone Ogulin d.o.o.

Održani su izvanredni izbori za predstavničko tijelo grada Ogulina, a grad Ogulin je kao prijavitelj projektnog prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ isključen iz dodjele sredstava, donijeta je Odluka o postupku likvidacije trgovačkog društva Poduzetnička zona Ogulin d.o.o.

Unatoč tim nepovoljnim događajima i aktivnostima oni su svoj posao odradili korektno i pošteno na dobrobit svih investitora u zoni i na zadovoljstvo  vlasnika, grada Ogulina i na korist široj društvenoj zajednici, prvenstveno građanima grada Ogulina, koji će naći posao u tvrtkama koje djeluju ili će poslovati u zoni.

Potpisan je ugovor sa ogulinskom tvrtkom Lidar d.o.o. za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni. Lidar d.o.o. namjerava u našoj zoni izgraditi servisnu halu za održavanje mehanizacije, upravnu zgradu, automatsku praonicu za teretna vozila te benzinsku stanicu. Sama investicija se kreće negdje oko 7,5 mil. kuna, a po njenom završetku zaposlilo bi se 30 – tak radnika. Tvrtka je u cijelosti uplatila iznos za predmetnu nekretninu i započela je sa pripremnim radovima.

Također, potpisan je ugovor za kupnju nekretnine sa tvrtkom Monterra d.o.o. iz Rijeke, koja je već izgradila halu za proizvodnju zaštitne ograde na pokosima autoputeva i željezničkih usjeka u našoj zoni, a ove nove površine od 0,9 ha poslužit će joj za proširenje kapaciteta proizvodnje. Na toj površini namjeravaju proizvoditi tzv. box barijere za zaštitu naselja i objekata od poplave i visokih voda. Trenutno u tvrtci Monterra d.o.o. radi 10 – tak radnika, a po završetku ove druge hale posao će naći njih još 10 – tak.

Tvrtka GP Mikas d.o.o. iz Ogulina je pripremila ponudu za osnivanje prava građenja na površini od 0,8 ha na kojoj planiraju izgraditi skladište odnosno prostor za svoje strojeve sa kojima izvode radove za druge investitore u poduzetničkoj zoni. Krajem godine Gradsko vijeće je i prihvatilo njihovu ponudu. Osnivanjem prava građenja od strane tvrtke GP Mikas d.o.o. na spomenutoj površini, u zoni je ostala još samo jedna slobodna površina ( veličine 0,8 ha ) za prodaju ili osnivanje prava građenja. Pošto i za tu površinu postoje zainteresirani investitori za očekivati je da će i ona biti riješena u 2020. godini, tako da će sve nekretnine u trenutnoj raspoloživosti biti u funkciji.

Što se tiče daljnjeg proširenja poduzetničke zone za dodatnih 40 ha državnog zemljišta, parcelacijski elaborat je napravljen. Ministarstvo državne imovine na njega je dalo suglasnost i kao takav je predan u našem katastru. Svi potrebni dokumenti za ispunjavanje kriterija za darivanje u vlasništvu RH su pribavljeni i poslani u Ministarstvo državne imovine.

Uz ovih 40 ha u prostorni plan grada Ogulina uvrstili su i oko 7 ha državnog zemljišta iza tvrtke Semmelrock d.o.o. koje namjeravaju  tražiti od državne.

Važno je naglasiti da za ove nekretnine nije bilo potrebno izrađivati parcelacijski elaborat jer su sve čestice u trenutnim granicama poduzetničke zone .

I ovaj popis čestica je poslan u Ministarstvo državne imovine i nadamo se i njegovom povoljnom rješenju , nakon čega nam slijedi komunalno opremanje svih čestica i uvrštenje u Javni natječaj kako bismo ih mogli ponuditi budućim potencijalnim investitorima.

U mjesecu svibnju su zaprimili obavijest Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije ( SAFU ) da se projektni prijedlog isključuje iz dodjele bespovratnih sredstava. Naime na raspisani Javni natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“ Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona su, uime grada Ogulina, prijavili  projektni prijedlog „Nastavak izgradnje novih dijelova prometnica i javne rasvjete te kabliranje nadzemnih elektrovodova.

Ovaj projektni prijedlog uspješno je prošao sve faze evaluacije od strane SAFU-a i kao jedan od boljih prijedloga poslan u Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta na pripremu ugovora između Ministarstva i grada Ogulina. Pred samo potpisivanje ugovora dobili su obavijest od SAFU-a da se isključuju iz dodjele bespovratnih sredstava, jer u obračunu aktivacije površine nisu uzeli cjelokupnu površinu poduzetničke zone koja je u prostornom planu.

Smatraju, naveo je Stipetić,  da nisu  ni mogli uzeti u obračun cjelokupnu površinu zone, već  površine kojima je grad Ogulin vlasnik. Na to su i ukazali u prigovoru koji su poslali upravljačkom tijelu , Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. Nažalost, bezuspješno. Nikada se još nije dogodilo da se projektni prijedlog retroaktivno vraća posredničkom tijelu koje je projekt već pregledalo i nije imalo nikakve zamjerke.

“No što je tu je. Grad Ogulin je ostao bez 6 milijuna kuna bespovratnih sredstava na, u najmanju ruku, čudan način, te će nažalost sve aktivirati iz projektnog prijedloga morati sam isfinancirati”-rekao je Stipetić.

Najveći problem Poduzetničke zone je odvodnja oborinskih i otpadnih voda. Grad Ogulin je preko svoje tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. kao većinski vlasnik vodovodne mreže, krenuo u rješenje tog problema .

Krenulo se u izgradnju tlačnog cjevovoda kojom bi se glavni pročistač otpadnih voda spojio sa nekadašnjim pročistačem u zoni, te na taj način riješio problem odvodnje kako za postojeće tako i za nove investitore.

Milan Sabljak (HDZ) je nakon izvješća, među ostalim utvrdio, da je u njemu potrebno dodati datum i na čiju je inicijativu tvrtka likvidirana, što po riječima Mladena Stipetića sada nije moguće, jer je odluka o likvidaciji donesena lani u prosincu i treba sačekati rješenje Trgovačkog suda. Sabljak je zatražio objašnjene o ukupnim prihodima i stanju na računu krajem godine, na što mu je Stipetić održao “lekciju” i podučio ga osnovama ekonomije:
“Stanje na računu i likvidnost nemaju veze s prihodima, što bi vi kao direktor pola hidrocentrala u Hrvatskoj trebali znati. Ovo je isto poduzeće u kojem ste vi bili predsjednik Nadzornog odbora 10 godina, ovo je isto poduzeće koje je tada bilo popunjeno sa 6 posto, a sada sa 99 posto, ovo je isto poduzeće koje je dok ste vi bili predsjednik NO plaćalo struju privatnicima,a onda ste račune prefakturirali.Ovo je isto poduzeće koje je bilo u financijskim dubiozama od 570 tisuća kuna, koje su mojom dolaskom naplaćene. Ovo je isto poduzeće koje i dan danas vodi borbu na sudu zbog vantroškovničkih radova za koje jedno trgovačko društvo sa zonom nije imalo ugovor”.

 

Facebook Comments