Karlovačka županija na samom dnu po stopi odvajanja otpada – u prošloj godini odvajalo se tek 4,9 posto komunalnog otpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je podatke o sakupljenom komunalnom otpadu u 2019. godini, prema kojem je na području Hrvatske ukupno proizvedeno 1.881.617 tona komunalnog otpada odnosno 444 kilograma po stanovniku, što je 2 posto više od godine prije.

Od toga odvojeno tek 670.769 tona, te prema tome stopa odvojenog sakupljanja u 2019. godini iznosi 37 posto, što je povećanje od godinu prije, no još uvijek nedostižno od razine od 50 posto kako je zacrtano Planom o gospodarenju otpadom.
No, ono što posebno zabrinjava upravo su podaci u Karlovačkoj županiji, u kojoj stopa odvojenog sakupljenog otpada u prošloj godini iznosi svega 4,9 posto, što iznosi tek 11 kilograma po stanovniku. Ujedno, zanemarivo više od prijašnjih godina, ali daleko od državnog prosjeka. Prema objavljenim podacima, među općinama u Karlovačkoj županiji pozitivno se ističe tek Vojnić sa stopom odvajanja od čak 28,04 posto, koji u 2019. godini bilježi gotovo tri puta manju količinu ukupno prikupljenog komunalnog otpada. Relativno pozitivno odstupaju i općine Barilović i Lasinja, s udjelom odvojenog sakupljenog od 12 posto.

Od gradova u Karlovačkoj županiji, porazna je činjenica što niti jedan grad ne bilježi niti dvoznamenkasti postotak stope odvojenog prikupljanja, a najbliži njoj je grad Karlovac sa stopom od 7,90 posto, zatim grad Duga Resa sa stopom nešto malo više od 4 posto.Inače, kao što smo već naveli Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske definira da do kraja 2020. godine stopa odvajanja otpada mora iznositi minimalno 50 posto, a do 2022. godine taj cilj bi trebao preći granicu od 60 posto. Prema trenutnim trendovima u gospodarenju komunalnim otpadom u gradovima i općinama Karlovačke županije, nerealno je očekivati da će iti jedna jedinica lokalne samouprave postignuti plan u tom roku.(KAportal)

Facebook Comments