U Ogulinu održana konferencija “Socijalizacija hrvatskih branitelja i njihov povratak u društvo”

U četvrtak je održana druga konferencija u projektu SOCIJALIZACIJA HRVATSKIH BRANITELJA I NJIHOV POVRATAK U DRUŠTVO koji je namijenjen hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata, hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, stradalnicima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprediti kvalitetu življenja korisnika projekta u Karlovačkoj županiji.
Provoditelji projekta su objasnili prisutnima tijek projekta koji će se provoditi još do kraja veljače slijedeće godine. Naglasili su da je suradnja sa udrugama hrvatskih braniteljima i volonterima koji rade u udrugama dobra i da ju treba nastaviti.
Prema projektu konferencija je održana u Ogulinu. Bilo je prisutno 70 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
U ime grada domaćina konferenciji je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Grada Ogulina Daniel Vukelja, koji se prigodnim riječima obratio prisutnima te izrazio podršku ovom projektu.

 

Facebook Comments