Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ogulina

Gradsko vijeće Grada Ogulina objavilo je javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina, i to za katastarske općine Drežnica, Popovo selo i Vitunj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ogulin predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ogulin predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog javnog natječaja s popisom katastarskih čestica / PTC (proizvodno tehnološka cjelina) s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u tekstu javnog natječaja s prilozima.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Ogulina. Sve potrebne informacije i dokumentaciju javnog natječaja možete pronaći na službenoj stranici Grada Ogulina.

Facebook Comments