Martinović i Vukadinović na sastanku sa državnim tajnikom Milom Horvatom

Danas je u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja državni tajnik u ovom ministarstvu Mile Horvat primio u svom uredu predstavnike sa područja karlovačke županije dožupana Mirka Martinovića i predsjednika Mjesnog odbora Jasenak Nenada Vukadinovića, koji je i dao prijedlog za održavanje ovog sastanka.

Pošto državni tajnik Mile Horvat u svojem resoru ima vodoopskrbu i vodozaštitna područja, to je i bila tema ovog sastanka. Razgovaralo se prvenstveno o vodoopskrbi područja Jasenka, Potoka Musulinskog, Ponikava i Donjih Dubrava. Za ova naselja dat je prioritet pošto još uvijek u 21.vijeku nemaju vodovode a samim tim ni pitku vodu. Razgovaralo se i o uređenju vodotoka na području naselja Jasenak a poseban naglasak je dat na popravak pumpi i elektroinstalacije na vodocrpilištu Vrelo kao i rješavanje imovinsko pravnog statusa vodovoda Vrelo, koji je je sve do stečaja HOC-a bio u vlasništvu HOC Bjelolasica. Raspravljalo se i o vodoopskrbi naselja Potok Musulinski i Bjelsko. Dožupan Martinović je Horvata upoznao i sa ostalim problemima vodoopskrbe i uređenja vodotoka na preostalom dijelu naše županije.
Za područje grada Ogulina postavljen je upit za jednom autocisternom koja bi navedena naselja opskrbljivala pitkom vodom. Zaključeno je da dožupan Martinović u pisanom obliku dostavi navedenu problematiku koju će složiti sa Vukadinovićem, svaki za svoje područje. Uz dopis će se dostaviti i karte sa obilježenim lokacijama. Nenad Vukadinović je zamolio državnog tajnika da postavi upit Hrvatskim vodama u kojoj fazi je riješavanje vodoopskrbe Jasenka s obzirom da su se pojavili novi investitori koji su kupili HOC Bjelolasicu u stečaju i žele nastaviti dosadašnju djelatnost kupljene tvrtke ali i novi investitori koji žele ulagati u manje hotele, OPG-ove, staračke domove. Rok za dostavu pisanog dopisa je osam do deset dana nakon čega će državni tajnik Horvat tražiti odgovore od nadležnih institucija i poduzeća kako i na koji način riješiti navedene probleme. Naravno, tu se očekuje i maksimalno učešće pripadajućih gadova i općina i njihovih komunalnih poduzeća. (foto:Facebook SDSSOg)

Facebook Comments