Doznali smo razloge poništavanja javnog natječaja za poslove komunalnog redara

OGportal je, nakon saznanja  o poništavanju javnog natječaja u gradskoj upravi,  za radno mjesto komunalnog redara, poslao upit u gradsku upravu. Zanimali su nas razlozi  poništenja natječaja, koji je objavljen 28. kolovoza ove godine, te smo zatražili podatak koliko se kandidata javilo i jesu li ispunjavali sve tražene uvjete.

U odgovoru koji smo primili stoji:

“Poštovani, nastavno na Vaš upit, vezano za natječaj za radno mjesto viši referent komunalni redar koji je poništen, niže dostavljamo odgovor.

Podsjećamo da su zbog krize izazvane koronavirusom, kako bi se ostvarile uštede, smanjene plaće namještenika, zaposlenika i dužnosnika u gradskoj upravi. Isto tako su smanjene plaće i proračunskim korisnicima (gradskim ustanovama). Ušteđena sredstva su preraspodijeljena za pomoć poduzetnicima.

U postojećim uvjetima gradska vlast je odlučila da će nova zapošljavanja biti realizirana isključivo na radna mjesta za koja će plaće biti financirane ne iz gradskog proračuna već iz alternativnih izvora kao što su fondovi Europske unije. Potreba za radnikom će se riješiti preraspodjelom poslova između već zaposlenih službenika.

Posljednjih mjeseci potpisano je nekoliko ugovora o provođenju projekata na području grada Ogulina koji će se financirati europskim novcem, a prihvatljivi troškovi su između ostalih i plaće zaposlenih na tim projektima.

Što se drugog dijela upita tiče, na natječaj se prijavilo 8 kandidata od kojih je 4 zadovoljilo formalne uvjete. Od tih četvero koji su zadovoljili formalne uvjete, na testiranje se odazvalo dvoje, preostalih dvoje se je ispričalo. Od dvoje koji su se odazvali testiranju oboje su zadovoljili.

U provedenom postupku prijama u službu u Grad Ogulin, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto viši referent komunalni redar, sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 96/20 od 28. kolovoza 2020. godine, nije izvršen izbor kandidata te je donijeta Odluka o poništenju javnog natječaja sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 112/19).

Odluka o poništenju javnog natječaja objavljena je u Narodnim novinama br. 113/20 od 16. listopada 2020. godine.

Donošenje odluke o poništenju natječaja ne povređuje ničije pravne interese, nikoga nismo primili u službu, pa nije promijenjena ničija pravna pozicija u odnosu na poziciju otprije javnog natječaja”.

 

Facebook Comments