Grad Ogulin subvencionira kamate na poduzetničke kredite

Gradonačelnik Dalibor Domitrović je sredinom studenog 2020. godine, donio Odluku o uvjetima za subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite u 2020. godini. Pravo na subvenciju kamata na poduzetničke kredite iz Proračuna Grada Ogulina imaju trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti – slobodnih zanimanja i koji koriste poduzetničke kredite kod poslovnih banaka za realizaciju njihovih poduzetničkih projekata na području Grada Ogulina.

“Namjena kredita za koje se odobravaju subvencije kamata su: ulaganja u osnovna i obrtna sredstva iz Programa kreditiranja Grada Ogulina, u početnoj i razvojnoj fazi poslovanja poduzetnika. Iznos subvencije kamate na poduzetničke kredite je najviše 2,00 postotna poena. Kamate se subvencioniraju za ekonomski isplative projekte koji osiguravaju novo zapošljavanje radnika. Ne subvencioniraju se kamate na poduzetničke kredite koji su iskorišteni za kupnju tvrtki” – rekao nam je gradonačelnik Domitrović.

Odluku o subvenciji kamate donosi Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata. Subvencija se isplaćuje jedanput godišnje na IBAN račun poduzetnika na osnovi podnesenog zahtjeva, te potvrde banke o uplaćenim redovnim kamatama po kreditu iz koje je razvidna obveza Grada Ogulina.

Sve potrebne informacije možete pronaći i pročitati ovdje.

Facebook Comments