Poziv korisnicima Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu na području Grada Ogulina u 2020. godini

Grad Ogulin objavio je javni Poziv korisnicima Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu na području Grada Ogulina u 2020. godini. U njemu se navodi:

Pozivamo sve korisnike Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu na području Grada Ogulina u 2020. godini, mjera 1. Potpore kamata na poduzetničke kredite da do 10. prosinca 2020.godine podnesu Zahtjev u Grad Ogulin, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje, kako bi mogli ostvariti subvenciju kamata na poduzetničke kredite.

Facebook Comments