Aktualno OG sada Ogulin

Sljedeći tjedan održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Gradsko vijeće video konf

Za 17. prosinca 2020. godine (četvrtak) sazvana je sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina. Sjednica će se, radi donošenja hitnih i neodgodivih odluka, te s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti vijećnika i ostalih sudionika, održati elektroničkim putem, video konferencijom, s početkom u 9:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red od 35 točaka, a to su:

1.Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
2.Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6,
3.Aktualni sat,
4.Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu,
5.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu,
6.Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2021. godinu,
7.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu,
8.Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu,
9.Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini,
10.Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2021. godinu,
11.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
12.Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
13.Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu,
14.Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
15.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2021. godini,
16.Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2021. godinu,
17.Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2019. godinu,
18.Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu,
19.Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu,
20.Prijedlog III. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu,
21.Prijedlog III. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu,
22.Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
23.Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
24.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu,
25.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
26.Prijedlog IV. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini,
27.Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
28.Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
29.Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
30.Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
31.Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
32.Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2021. godinu,
33.Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina,
34.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna,
35.Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2020. godine

Facebook Comments

Posljednje objavljeno

Osnovno obrazovanje odraslih

OgPortal

U Slunju obustavljen projekt na Rastokama, gradonačelnik Katić o izvođaču radova: Njihov posao je blamaža, i ono što je odrađeno loše je napravljeno

OgPortal

Ostavke zbog cijepljenja preko reda padaju i u mafijaškom gnijezdu Corleoneu

OgPortal

Opet problemi s Đakićevim sinom. Potukao se s djevojkama na benzinskoj, prijava na kraju odbačena

OgPortal

“Stradalima od potresa ni kune od državnih milijuna. Političari čekaju izbore”

OgPortal

Pristigla i druga pošiljka spremnika za otpad

OgPortal