Aktualno OG sada Ogulin

Danas će gradski vijećnici zasjedati online

online gradsko vijeće 07 2020 ist

Za danas je sazvana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina. Sjednica će se, radi donošenja hitnih i neodgodivih odluka, te s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti vijećnika i ostalih sudionika, održati elektroničkim putem, video konferencijom, s početkom u 9:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red od 35 točaka, a to su:

 

1.Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
2.Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6,
3.Aktualni sat,
4.Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu,
5.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu,
6.Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2021. godinu,
7.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu,
8.Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2021. godinu,
9.Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini,
10.Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2021. godinu,
11.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
12.Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
13.Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu,
14.Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
15.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2021. godini,
16.Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2021. godinu,
17.Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2019. godinu,
18.Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2020. godinu,
19.Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu,
20.Prijedlog III. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2020. godinu,
21.Prijedlog III. izmjena Socijalnog programa Grada Ogulina za 2020. godinu,
22.Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
23.Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
24.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu,
25.Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
26.Prijedlog IV. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2020. godini,
27.Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
28.Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
29.Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
30.Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
31.Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
32.Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2021. godinu,
33.Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina,
34.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna,
35.Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2020. godine

Facebook Comments

Posljednje objavljeno

Od početka pandemije oboljelo 7% Ogulinaca

OgPortal

Ove godine ćemo, po prvi put, uživati u Ogulinskom festivalu bajke u dva navrata

OG Portal

Sloveniju brine slučaj reinfekcije unatoč cijepljenju

OgPortal

Glavna splitska epidemiologinja: ‘Situacija nije dobra. Ako se ovako nastavi, odgodit ćemo otvaranje kafića‘

OgPortal

Danas je dan ružičastih majica

OgPortal

Među najboljima su na svijetu u cijepljenju, a korona opet bukti. Što se događa?

OgPortal